Plan van aanpak VN-verdrag

 

Handvatten voor de gemeente Zaanstad

Het Plan Van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is sinds 30 maart 2017 klaar. Nu kan de gemeente Zaanstad concreet aan de slag met het toegankelijk maken van de gemeente. Het plan biedt handvatten voor de gemeente om direct mee aan de slag te kunnen.

 

Concreet
Het plan zal voelbaar zijn in de hele samenleving. Van passend onderwijs tot arbeidsparticipatie, van wonen tot toegankelijke openbare ruimtes, van bouwregelgeving tot inkomensbeleid. Concrete plannen moeten nu worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Lees meer op Gewoon Gelijk     
Bron: Iederin

 

Iedereen aan de bak
In het Plan Van Aanpak staat beschreven hoe de Rijksoverheid, de departementen, gemeenten en bedrijfsleven concreet aan de slag gaan met de implementatie van het VN-verdrag. De uitvoering gaat stapsgewijs met duidelijke doelen en deadlines en altijd in samenspraak met mensen met een beperking.

 

Mensen met een beperking betrokken
Zoals het VN-verdrag aangeeft worden de mensen voor wie het verdrag bedoeld is vanaf het begin betrokken bij het maken van de plannen per bedrijfstak, beleidsterrein of lokale inclusie-agenda.

 

Het plan is geschreven door het ministerie van VWS in samenwerking met Alliantie voor Implementatie VN-verdrag, VNO en VNG.


 

 

Voorbeelden en succesverhalen inclusief ondernemen

 

MEE - https://www.mensenmetbeperkingindienstnemen.nl 

BAAZ - www.baaz.nl/content/platform-helpt-bij-inclusief-ondernemen