VN-ambassadeurs geven overheid blauw licht

Wereldwijd staan deze week gebouwen blauw verlicht om er bij stil te staan dat de Verenigde Naties zaterdag 24 oktober al 75 jaar bestaan. De meer dan 400 VN-ambassadeurs van Nederland willen deze dag hun (blauw) licht schijnen richting overheid, om extra aandacht te vragen voor de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, welke in 2016 in werking werd gesteld. Vele gemeenten lopen nog achter bij de uitvoering van dit verdrag. 

 

Voorbeelden 

De VN-ambassadeurs in Nederland werken samen en versterken elkaar om het VN-verdrag handicap bij hun gemeenten onder de aandacht te brengen. Ze werken samen met thema's dwars door het land, regionaal voor provinciale vraagstukken en lokaal in hun eigen gemeenten. Onder deze ambassadeurs zijn beleidmakers, artsen, ervaringsdeskundigen met een beperking, familie van mensen met een beperking, bekende Nederlanders en mensen met een groot hart. Allemaal volstrek gelijkwaardig. Voorbeelden en ideeën worden gedeeld om de overheid handvatten te geven en om te helpen de (vaak ver-van-mijn-bed) materie inhoud, noodzaak en een gezicht te geven. 

 

Coalitie voor inclusie, VNG en Ieder(In) 

Een inclusieagenda of een stappenplan is noodzakelijk om voortgang te creëren. Niet alleen qua toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, maar ook toegankelijkheid en inclusie voor wat betreft onderwijs, wonen, werken en vrije tijd-beleving. Op de websites van Coalitie voor inclusie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die van Ieder(In) en die van de Alliantie/projectwebsite staan vele voorbeelden, handreikingen en achtergrondinformatie die bruikbaar zijn om doelgericht aan de slag te gaan voor een gemeente waar iedereen meetelt.  

 

#Geefblauwlicht
Samenwerking tussen ambtenaren, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen geeft blauw licht. Binnen het zichtbare spectrum heeft blauw licht een hoge frequentie en een kortere golflengte. Een prachtige metafoor voor de kracht van de VN-ambassadeurs over de hele wereld. In Nederland roepen VN-ambassadeurs morgen op: “#Geefblauwlicht”. 

 

Meer informatie 

https://nietsoveronszonderons.nl/ 

https://coalitievoorinclusie.nl/ 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/iedereen-doet-mee 

https://iederin.nl/ 

 

Het netwerk van VN-ambassadeurs 

https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/ 

 Impressions