VN-projectgroep

 

Tien jaar geleden al beloofde Nederland in een mensenrechtenverdrag de situatie voor gehandicapten te verbeteren. Het verdrag van de Verenigde Naties trad in 2016 officieel in werking, maar wordt nog onvoldoende nageleefd. In Nederland wonen minstens drie miljoen mensen met een beperking. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, mensen die doof zijn, een psychische aandoening hebben, mensen met dyslexie, autisme en mensen met een chronische ziekte. Veel van deze mensen staan nu aan de zijlijn, maar willen meedoen en bijdragen aan onze maatschappij, aan ons Zaanstad. 

Gehandicapten ondervinden in Zaanstad grote belemmeringen op het gebied van werk, wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten. Daarnaast is het aanvullend openbaar vervoer (AOV/BIOS) voor ouderen en mensen met een beperking nog niet in orde. Ook zijn er nog te veel problemen bij de uitvoering van de WMO (aanvraag en krijgen van de juiste hulpmiddelen) en met de Sociale Wijkteams. Mensen die in de schulden zijn geraakt en mensen die hulp zoeken bij geestelijke gezondheidszorg vallen te vaak tussen wal en schip of verslechteren onnodig. De verschillende werkgroepen van ToegankelijkZaanstad werken samen met alle betrokkenen aan structurele oplossingen. 

 

Verschillende werkgroepen

 

Werkgroep vervoer/AOV Zaanstreek

Werkgroep Toegankelijkheid, Inclusie en Participatie

Werkgroep Instanties, instellingen en organisaties

Werkgroep Geestelijke gezondheidszorg

Werkgroep toegankelijk zwembad De Slag

Werkgroep VN

 

 

.