Lokale inclusie agenda

Toegankelijk Zaanstad wil gemeente Zaanstad helpen bij het maken van een lokale inclusie agenda met heldere doelstellingen en een stappenplan. 

"Niets over ons zonder ons"

Hoe kunnen we onze gemeente zo veranderen dat het leven van mensen centraal staat, van alle mensen?

• Het werken aan voor iedereen toegankelijke scholen, arbeidsmarkt, buurtinitiatieven, clubs en verenigingen, openbare ruimte aan de ene kant.

• Versterking van de ondersteuning aan individuen, gericht op meedoen aan de samenleving, talenten en eigen regie aan de andere kant.

 

 "Geschikt voor iedereen"

De ervaring is dat hoe meer via de bevordering van toegankelijkheid van de samenleving geregeld kan worden, hoe minder individuele voorzieningen nodig zijn. Het is deze beweging die de invoering van het VN-Verdrag op het oog heeft. Er wordt direct maatschappelijke waarde gecreëerd door te werken aan concrete initiatieven op het niveau van de klas, de club, buurt of werkvloer. Van deze initiatieven wordt geleerd door alle betrokkenen, vervolgens vindt pas beleidsvorming plaats.

 

Inwoners, maatschappelijke partners en gemeente trekken samen, via netwerken, op om aan deze initiatieven gestalte te geven en om via een inclusief proces van lerend organiseren tot nieuw of bijgesteld beleid te komen. Gemeentebestuurders kunnen dit proces actief op gang brengen, faciliteren en er maatschappelijke waarde aan geven. De gemeenteraad kan dit agenderen en vervolgens hierin participeren.

Bron >>

 

Concrete doelstellingen zijn:

 

- Betrokkenheid van mensen met een handicap (ervaringsdeskundigen) en Zaanse VN-ambassadeurs bij al het gemeentelijk beleid dat mensen met een handicap betreft of raakt. Er zal een structuur/systeem moeten worden bedacht om de betrokken mensen erbij te betrekken.

- Verbeteren toegankelijkheid winkels in het centrum (bijvoorbeeld nu 20 winkels op de Gedempte Gracht in Zaandam niet toegankelijk voor zelfstandig rijdende rolstoelrijders). Subsidie vanuit de gemeente is noodzakelijk, ondernemers kunnen dit niet betalen als er geen makkelijke oplossing te bedenken valt.

- Verbeteren werk, opleiding en wonen voor mensen met een fysieke handicap. De website van gemeente Zaanstad kan mensen verwijzen, vacatures voor mensen met een handicap of beperking kunnen openbaar.

- Verbeteren werk, opleiding en wonen voor mensen met geestelijke of/en fysieke handicap.

"Niemand aan de zijlijn"

Een toegankelijk Zaanstad laat niemand aan de zijlijn staan.

 

Mensen met een beperking willen werk, een opleiding, wonen en sporten. Openbare ruimtes, scholen, kantoren, horeca en winkels moeten toegankelijk worden voor iedereen. Zaanstad heeft hierin nog een flinke slag te maken. 

 

Afkomst of leeftijd mag ook geen beperking zijn. Ook ouderen verdienen meer aandacht, zorg en plezier. Vrijheid van keuze is belangrijk, maar dan moet er ook iets te kiezen zijn! Alle mensen tellen mee en zijn evenveel waard. Netwerk Toegankelijk Zaanstad wil de gemeente helpen de Inclusie Agenda Zaanstad op te stellen om doelgericht te werken aan een toegankelijk Zaanstad.

 

 

 

 

Vragen over de lokale uitvoering van het VN-verdrag?

Hoe krijg ik het VN-verdrag op de politieke agenda van mijn gemeente? Gemeenten moeten een lokale inclusie agenda opstellen. Wat is dat precies? En hoe weet ik of mijn gemeente aan de wettelijke verplichting voldoet?

 

Brochure >> 

 

Goede voorbeelden >>