1e NATIONAAL CONGRES GELIJK is GELIJK

 

Woensdag 29 november 2017

 

in de Jaarbeurs Utrecht

 

 

Georganiseerd door Inclusie Verenigt, met alle partners die uitvoering van het VN-verdrag een warm hart toedragen. Bijdragen van Martin van Rijn, Laszlo Lovaszy, Jenny Goldschmidt, Illya Soffer, Otwin van Dijk, Patrick Vandelanotte, Dick Houtzager en vele anderen. Dagvoorzitter is Jan Troost.

 

Iedere deelnemer ontvangt documentatiemateriaal, toegang tot de informatiemarkt, consumpties, lunch en borrel.

 

 

Het VN-verdrag is in Nederland nu een jaar in werking. Wat wordt er verwacht? Lees hier >>
Hoe ver zijn we en hoe nu verder?

Dit eerste nationaal congres Gelijk is Gelijk geeft actuele informatie en leerzame (inter)nationale

praktijkvoorbeelden. Het benoemt valkuilen en succesfactoren, biedt praktische tips en advies en introduceert nuttige netwerken. Het geeft zo noodzakelijke bouwstenen voor de Lokale Inclusie Agenda, waar gemeentes volgens het VN-verdrag per januari 2017 mee moeten werken.

 

 

PROGRAMMA (onder voorbehoud van actuele wijzigingen)

 

09.30    Ontvangst

documentatie, koffie, thee


10.00    Start

opening door dagvoorzitter Jan Troost, oud-voorzitter CG-Raad, directeur Inclusie Verenigt
(met historische beelden)

 

10.10    Martin van Rijn             

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft zijn visie op het VN-verdrag, een actuele update van inspanningen tot nu toe en mogelijkheden voor concrete ondersteuning vanuit de verschillende Ministeries.


10.30    
VN Theater Cabaret     
'De Gemeentereiniging begint aan de Grote Schoonmaak'


10.40    Laszlo Lovaszy
Member of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD C
omité), verantwoordelijk voor rapportage over (inter)nationale implementatie van het VN-verdrag, presenteert succesfactoren en valkuilen vanuit ervaringen in andere landen én geeft belangrijke tips voor belangenorganisaties en lokale (vrijwillige) inzet in Nederland. (Engelstalig)


11.00    Interactieve vraag & antwoord sessie met publiek
Deelnemers krijgen ruimte voor vragen aan Martin van Rijn en Laszlo Lovaszy.


11.20    Illya Soffer                  
   
Directeur van Ieder(in), presenteert resultaten van landelijk overleg en vertaalt dit 
naar lokaal niveau, geeft achtergronden en werkwijze bij de schaduwrapportage en bespreekt het concrete belang van het VN-verdrag.

 

11.35    Dick Houtzager
Lid College voor de Rechten van de Mens, neemt ons mee naar de impact, u
itwerking en consequentie van het VN Verdrag en geeft inzicht in procedures en klachtenbehandeling. Hij geeft daarbij een overzicht van (on)mogelijkheid van individueel klagen en ter verantwoording roepen van overheden, instellingen en bedrijven.


11.50    Patrick Vandelanotte

Directeur GRIP Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap, rapporteert over de voortgang in België (al langer actief met VN-verdrag) en de lessen die inmiddels zijn geleerd. Wat gaat goed en wat kan beter, bijvoorbeeld bij Aangepast Onderwijs.


12.05    Heet van de naald: Het Implementatie Plan VN Verdrag

U wordt bijgepraat over actuele werkafspraken tussen de staatssecretaris en de bestuurlijke partners: De Alliantie, VNO NCW, MKB Nederland en de VNG.


12.15    Netwerken, informatiemarkt en lunch

Ruime gelegenheid tot netwerken, uitwisseling, lunchen en bezoek aan de informatiemarkt  met relevante organisaties, programma’s en aanbod voor ondersteuning bij implementatie van het VN Verdrag.

 

14.00    VN Theater Cabaret

'De Gemeentereiniging veegt schoon met nieuwe bezems'

 

14.10    Middag Programma: Samen staan we Sterk.

Hoe geven we het VN Verdrag handen en voeten? Programma’s, ideeën, campagnes, lokale inzet, concrete uitwerking. Debat, uitwisseling en enthousiasmering. Interactieve en levendige opstelling met een veelheid aan belangenorganisaties en hun vertegenwoordigers, bedrijfsleven, actieve burgers en provinciale en lokale overheden. Ook u wordt nadrukkelijk om actieve inbreng gevraagd.

 

16.00    Onafhankelijke waarnemers geven hun visie op de resultaten van deze dag

Met bijdragen van Jenny Goldschmidt, Voorzitter Coalitie voor Inclusie, Jiska Ogier, Jongeren-initiatief Wij Staan Op en Dick Houtzager, Lid College voor de Rechten van de Mens

 

16.15    Afsluiting

door dagvoorzitter Jan Troost i.s.m. Gemeentereiniging, waarna informele borrel

 

 

Aanwezig namens de beleidsmakers

Co Engberts, Kwartiermaker VN Verdrag bij Ministerie van VWS

Bea Schouten, Gedeputeerde Provincie Gelderland

Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek, lid VNG

Marcel Thijsen, burgemeester Tynaarlo

Hans de Kunder, wethouder gemeente Reimerswaal, Commissielid VN Verdrag bij de VNG

Vertegenwoordiger vanuit Gemeente Amsterdam

 

Aanwezig namens de uitvoerders, gemeenten, burgers en bedrijven

Fini de Paauw, oud voorzitter CG Raad, VN Ambassadeur Zeeland

Ahmed El Mesri, voorzitter Assadaaka Community, multiculturele vriendschap Amsterdam

Amber Bindels, Jongeren-initiatief Wij Staan Op

Willem Jagersma, directeur PBT consult, toegankelijkheid expert

Jan van Slochteren, Terug naar de bossen, VN Ambassadeur Groningen

Martijn Koot, ondernemer, gastheer Café Anneke Wijchen

Paul Kool, ondernemer, VN ambassadeur Tynaarlo

Femke den Hartog, INretail, brancheorganisatie non-food detailhandel

 

 

Programma onder voorbehoud van actuele wijzigingen.  

Tussen het ochtend- en middagprogramma hebben deelnemers toegang tot de informatiemarkt met ruime gelegenheid tot informatie-uitwisseling en netwerken.

 

 

INFORMATIE OVER INSCHRIJVEN EN DEELNEMEN

 

Waar en wanneer komen we samen?

Woensdag 29 november 2017 van 10.00 tot 16.15 in de Jaarbeurs Utrecht, waarna borrel.

 

Inschrijving

Aanmelding kan digitaal op www.gelijkisgelijk.nl,
telefonisch via PlusProducties: 026 377 97 39 of met onderstaande antwoordkaart.

 

Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Na betaling ontvangt u het toegangsbewijs. Na inschrijving is annulering niet mogelijk. U kunt zich in geval van verhindering laten vervangen.

 

Kosten delen

We ondersteunen VN Ambassadeurs en Lokale Platforms waarin gemeenten samen met burgers en lokale organisaties zich inspannen om het VN Verdrag uit te voeren. Samen staan we sterker. En samen is het dan ook goedkoper om deel te nemen. Dit congres wordt zonder subsidie georganiseerd, daarom vragen wij een bijdrage ter dekking van de kosten.

 

Wij roepen, samen met de Coalitie voor Inclusie, gemeenten op een Gemeentelijke Afvaardiging samen te stellen van minimaal 5 deelnemers (er is geen maximum) met lokale belangenbehartigers, ter bevordering en versteviging van gezamenlijke actie in een Lokaal Platform of Lokale Raad.

Wij roepen lokale vertegenwoordigers en actieve burgers op om contact op te nemen met de eigen gemeente, om hun interesse in deelname aan deze Gemeentelijke Afvaardiging (ambtenaren en burgers samen) kenbaar te maken.

Overigens is het natuurlijk ook mogelijk om individueel in te schrijven als beroepskracht of vrijwilliger.

 

 

 

Kosten voor deelname

 

 

Optie 1: Gemeentelijke Afvaardiging
(Vertegenwoordigers Gemeenten en VN Ambassadeurs / lokale adviesraden / gehandicaptenplatforms, mix van beroepskrachten en vrijwilligers):
€ 575,00 voor 5 deelnemers samen; 6e en volgende deelnemer: € 95,00 p.p.

Op de website www.gelijkisgelijk.nl treft u een voorbeeldbrief waarmee u de gemeente kunt verzoeken deel uit te maken van de Gemeentelijke Afvaardiging.

 

Optie 2: Organisaties / Bedrijven / Beroepskrachten:

 

195,00 per deelnemer, vanaf 3e deelnemer € 145,00 p.p.

 

 

Optie 3: Betrokken Burgers / Vrijwilligers (individuele inschrijving): € 95,00 p.p.

 

 

 

ANTWOORDKAART VOOR DEELNAME

 

1e Nationaal Congres Gelijk is Gelijk

woensdag 29 november 2017 Jaarbeurs Utrecht.

 

 

Ik/wij komen met totaal personen

 

En kiezen voor de volgende optie:

 

( ) Optie 1: Gemeentelijke Afvaardiging (mix beroepskrachten en vrijwilligers):

 

( ) Optie 2: Organisaties / Bedrijven / Beroepskrachten

 

( ) Optie 3: Betrokken Burgers / Vrijwilligers (individuele inschrijving):

 

 

Naam contactpersoon:

E-mail contactpersoon:

 

Naam Gemeente / Organisatie / Bedrijf:

 

Adres:

 

Postcode:

 

Plaats:

 

 

( ) Ik machtig de organisator PlusProducties/PlusTicket éénmalig het totaalbedrag van onderstaande rekening af te schrijven:


Bankrekeningnummer (IBAN): NL
Op naam van:

 

( ) Ik ontvang graag per email een factuur en verzorg de betaling zelf (additionele eenmalige administratiekosten € 5,00)

 

Datum:

 

Handtekening:

 

 

Van welke voorzieningen maken deelnemers gebruik?

 

( ) geen extra voorzieningen

( ) Ringleiding

( ) Gebaren tolk

( ) Schrijf tolk

( ) Dieetwensen:

( ) Andere gewenste voorzieningen:

 

 

Kaart zonder postzegel naar:

Gelijk is Gelijk

Antwoordnummer 1222

6800 VB Arnhem

 

 

 

Dit congres is georganiseerd door Inclusie Verenigd met partners.
www.gelijkisgelijk.nl • 026 377 97 39 • info@gelijkisgelijk.nl