Jouw Zaanstad. Jouw leven.

In Zaanstad ondervinden gehandicapten en ouderen nog steeds grote belemmeringen op het gebied van werk, wonen, onderwijs en toegankelijkheid van openbare ruimten.
Er zijn nog te veel problemen bij de uitvoering van de WMO (aanvraag en krijgen van de juiste hulpmiddelen) en met ondersteuning door Sociale Wijkteams. Mensen met schulden of met psychische problemen vallen te vaak tussen wal en schip en verslechteren onnodig.

Daarnaast is het aanvullend openbaar vervoer (AOV/BIOS) voor ouderen en mensen met een beperking nog niet in orde. De verschillende werkgroepen van Toegankelijk Zaanstad werken samen met alle betrokkenen aan structurele oplossingen. Hulp nodig? Klik hier >> 

Mensen in een rolstoel, mensen die doof zijn, een psychische aandoening hebben, mensen met dyslexie, autisme en mensen met een chronische ziekte. Veel van deze mensen staan nu aan de zijlijn, maar willen meedoen en bijdragen aan onze maatschappij, aan ons Zaanstad. 

 

Hieronder een aantal organisaties die werken aan een inclusief Zaanstad.

Deze website is van en voor gebruikers van het aanvullend openbaar vervoer (AOV). Klachten over de Bios-taxibusjes voor ouderen en gehandicapten worden geregistreerd en verwerkt. Tussen Bios en de gemeente Zaanstad in, houden ze hier de vinger op de pols. Het AOV moet beter!  Bekijk de website >>

 

Rolstoelrijders Zaandam wil ondernemers en de gemeente aansporen en helpen Zaandam rolstoelvriendelijker te maken.  

Bekijk de website >>

 

Het bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie van onder andere mensen met een handicap of met een (chronische) ziekte.  Bekijk de website >

 

Kinderen uit gezinnen die weinig geld te besteden hebben moeten ook mee kunnen doen. Sporten, schoolreisjes en culturele uitstapjes zijn belangrijk voor hun ontwikkeling. Meedoen Zaanstad maakt dit mogelijk. Meedoen Zaanstad is een samenwerking van de gemeente Zaanstad, Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en de Zaanse sport- en cultuurorganisaties.  Bekijk de website >>

 

Ieder(in is een landelijke vereniging die opkomt voor mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte.  Bekijk de website >>