Regioraad 5 maart 2024

Namens Toegankelijk Zaanstad, een onafhankelijke belangenorganisatie dat lid is van het Burgerplatform Zaanstad, spreekt Annemieke Goudsmit op 5 maart in betreffende nieuw PvE.Beste raadsleden, 


Wanneer ik met het Openbaar Vervoer reis in onze regio zijn er vele vragen en onzekerheden die door mijn hoofd gaan.


Kom ik bij de halte?

Stopt de bus of tram voor mij?

Kan ik er nog in, of is er al iemand binnen met een rolstoel?

Weet de buschauffeur of tramconducteur hoe de plank werkt?

Doet de plank het überhaupt?

Heb ik eigen regie of moet ik vastgezet worden zoals de chauffeur dat wil?

Rijdt de chauffeur niet te wild?

Kan ik bij de stopknop als ik bij mijn eindhalte aankom of moet ik schreeuwen?

Helpt de chauffeur me op de juiste manier en veilig de bus uit?

Is de halte bij het uitstappen toegankelijk of kom ik er zonder hulp niet af?

Weten de mensen die me met alle goodwill helpen wat ze doen en luisteren ze naar mijn aanwijzingen? Doen ze me onbedoeld pijn?

Als ik uit mijn rolstoel val door onhandige hulp, wat wel eens gebeurt, breek ik dan iets of erger?

Kan ik zelf naar de overstaphalte komen, is deze niet te ver? 

Doet de lift het als er een overstap is op een ander niveau?

Komt daar de bus/trein/metro dan wel aan?

Heb ik voldoende overstaptijd? Want wij doen er altijd langer over.

Ik ga al vroeger op pad dan de dienstregeling zegt. Toch kom ik vaak niet op tijd voor mijn afspraak, werk, de boot, theater of wat dan ook. Het AOV is geen alternatief voor iemand die ergens op tijd moet zijn.

 

U kunt zich voorstellen dat dit mij, en de andere rolstoelrijders die ik vertegenwoordig, veel stress geeft en heel veel energie kost. Veel rolstoelrijders haken af en durven niet meer met het OV. Die voelen zich buitengesloten van het maatschappelijk leven. Dit kunnen we verbeteren door in elk Programma van Eisen toegankelijkheid beter te waarborgen, specifiek aangeven wat de criteria zijn waar de vervoerder zich aan moet conformeren. De vervoerder moet daarnaast afgerekend kunnen worden op niet functionerende schuifplanken, ontoegankelijk materieel, enz. Er kan altijd wat gebeuren onderweg waar de vervoerder niets aan kan doen, maar er moet dan wel de garantie zijn dat iemand met een beperking op een andere manier naar haar of zijn bestemming wordt gebracht. Die verantwoordelijkheid moet ook worden opgenomen in het PvE.

 

Het Programma van Eisen moet een objectief meetbaar instrument zijn, waarbij toegankelijkheid een belangrijk getoetst element is met criteria die onder andere door de RAR zijn goedgekeurd. Want het blijkt keer op keer dat er te makkelijk over toegankelijkheid wordt gedacht. Zo heeft bijvoorbeeld EBS nieuwe bussen gekocht die niet volledig toegankelijk zijn. Waarom zijn de gebruikers, de reizigers, niet betrokken bij het aankopen van nieuw materiaal? 

 

Daarom vragen we u het Programma van Eisen structureel aan te scherpen. Leg dit soort simpele zaken alstublieft vast in het Programma van Eisen. Ik vraag niet meer dan dat wij, net als ieder ander, veilig met het OV kunnen reizen. Meer niet! Het is nu de kans dit te regelen.


Graag gaan we met u in gesprek over 'quick wins' en criteria die opgenomen zouden moeten worden in elk PvE om toegankelijkheid te verbeteren. 

Bedankt voor uw aandacht voor ons probleem. 

 

Annemieke Goudsmit 

Namens Toegankelijk Zaanstad

Tel.: 06 55985099 

 

Mail: Annemieke@live.nl