Nieuw zwembad De Slag

06-07-2021  Morgen mogen drie ervaringsdeskundigen meepraten over de toegankelijkheid van het nieuw te bouwen zwembad. Dat vinden wij veel te weinig, maar we zijn blij dat we eindelijk inzicht krijgen in de plannen en tekeningen. Toegankelijk Zaanstad heeft een lijst met aandachtspunten opgesteld waar we op zullen letten.

 

 

BINNEN
Entree en route
 • voorspelbare route vanaf kiss&ride of parkeerterrein naar de ingang
 • geen verhoging of helling naar de ingang toe voor rolstoelrijders (anders lift)
 • gladde en horizontale entree zonder drempels of opstapje
 • geleidelijnen of andere logische wayfinding
 • Deuren die ook door mensen in een rolstoel (zelfstandig) te openen zijn
Meubilair en belichting
 • indirecte verlichting
 • geen ingewikkelde kluisjes (geen touchscreen)
 • Een buis langs de binnenkant van het zwembad
 • Een trap met grote (aangepaste) treden en een helling het zwembad in
 • inrij waterbestendige rolstoelen
 • Omkleedhokjes voor invaliden (groter en met hulplijn zoals in het invalidentoilet)
 • Adequaat ingerichte invalidentoiletten (groter dan de achterhaalde richtlijnen bouwbesluit) met hoog-laag bank, etc.
 • verrijdbare tillift
 • rustige en gelijkmatige patronen
 • Mogelijkheid om te zwemmen zonder veel prikkels
 
Mobiliteit en toegankelijkheid
 • inrijhelling in warmwaterbad en andere baden
 • Een verstelbare bodem waar medisch kan worden gezwommen
 • geen treetjes, afstapjes of verhogingen
 • geen uitstekende delen nabij looppad
 • afrastering of hekjes tot aan de grond (voor voelen blindengeleidestok)
 • duidelijke kleurcontrasten
 • glijbaan zonder ribbels of hoeken
 
BUITEN
 
Aanrijroute kiss&ride
 
Parkeren
 • Invalidenparkeerplekken en invalidenbusjesparkeerplekken
 • betalen op juiste hoogte
 • watergoten aan de kanten, niet tussen de weg en parkeerplek
 • rolstoelen beschikbaar
Bereikbaarheid OV
 • bus
 • taxi
 • AOV
 • geleidelijnen of andere logische wayfinding naar de ingang

Update:

10-06-2021  Via via kregen we te horen dat Toegankelijk Zaanstad de tekeningen van het zwembad over een paar weken mag inzien. Bij navraag bleek dit inderdaad het geval en we wachten nu op de uitnodiging.Mei 2021 - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het nieuwe zwembad krijgt een plek op het nieuwe en nog te ontwikkelen multifunctionele sportcomplex Hoornseveld.

 

Toegankelijk Zaanstad is met de gemeente (de opdrachtgever) in gesprek om inspraak en burgerparticipatie te bevorderen voor wat betreft toegankelijkheid van het nieuw te bouwen zwembad (en sportcomplex). De gemeente is na onze vragen nu gestart met een traject waarbij enkele ervaringsdeskundigen mogen gaan meekijken. Wij betreuren dat we hier (weer) achter de feiten aanlopen. De tekeningen zijn al goedgekeurd zonder inzage en advies van ervaringsdeskundigen op het gebied van toegankelijkheid voor iedereen.

 

Toegankelijk Zaanstad is een netwerk waar veel kennis vanuit de behoefte van onze samenleving is vertegenwoordigd. Kennis van de kleine dingen die gezonde mensen vaak over het hoofd zien, en die niet staan vermeld in de bouwbesluiten. Met ons netwerk van belangengroeperingen hebben we veel expertise in huis. Met ervaringsdeskundigen, het Rode Kruis (medisch zwemmen), fysiotherapeuten, artsen en VN-ambassadeurs hebben we gezamenlijk een voorlopige lijst opgesteld die we graag zo snel mogelijk met de architecten bespreken om dit nieuwe zwembad niet alleen voor sporters, maar voor iedereen toegankelijk en prettig te laten zijn. Het vorige zwembad dat hier zo'n drie jaar geleden is gebouwd (de Crommenije) is helaas niet voldoende toegankelijk gebleken. Ons doel is om dat nu te voorkomen. 
De ITS-richtlijnen geven een goede richtlijn waar het gaat om toegankelijkheid. Het VN-verdrag Handicap (geratificeerd in 2016) is hierin ingevoerd, er is al heel wat verbeterd. Ook de gemeente Zaanstad is bezig dit verdrag te implementeren in haar beleid en bouwkeuringen/-besluiten. Toch is het mogelijk dat er een ontoegankelijkheid doorheen glipt in de tekeningen voor het nieuwe zwembad. Vooral nu er geen ervaringsdeskundigen hebben mogen meekijken vanaf het begin, terwijl dit wel onderdeel zou moeten zijn van de gehele accordering van de bouwplannen volgens het VN-verdrag Handicap (participatiewet/burgerparticipatie). Het is ondanks de ITS-richtlijnen mogelijk dat het zwembad, zoals op de tekeningen, toch niet geheel voldoet aan de huidige toegankelijkheidseisen. Dit zorgt mogelijk voor aanpassingen die later moeten worden gedaan, wat onnodige kosten met zich meebrengt. 
Met de Omgevingswet 2022 in aantocht krijgen burgers nog meer wettelijke inspraak in hun omgeving en dat zal ook zijn weerslag hebben op omgevingsmanagement en doelgroepenparticipatie rondom bouwprojecten. Gemeenten kunnen er beter alvast op anticiperen door in te zetten op het voorkomen van veel voorkomende fouten bij bouwplannen en projecten. 
We zetten ons (kosteloos) in voor een toegankelijk zwembad. We hopen dat onze kennis en expertise tijdig wordt ingezet.
Een aantal voorbeelden om op te letten, o.a.:
 • De entree zonder drempels of helling
 • Deuren die ook door mensen in een rolstoel (zelfstandig) te openen zijn
 • Geschikte plekken voor een functionele en verrijdbare tillift 
 • Een verstelbare bodem waar medisch kan worden gezwommen
 • Een buis langs de binnenkant van het zwembad
 • Een trap met grote (aangepaste) treden en een helling het zwembad in
 • Omkleedhokjes voor invaliden (groter en met hulplijn zoals in het invalidentoilet)
 • Adequaat ingerichte invalidentoiletten (groter dan de achterhaalde richtlijnen bouwbesluit) met hoog-laag bank, etc.

PERSBERICHT

ZWEMBAD DE SLAG STAP DICHTERBIJ REALISATIE

Door Redactie op Vrijdag 14 mei 2021, 15:12 uur 

Bron: Gemeente Zaanstad

ZAANDAM - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het nieuwe zwembad krijgt een plek op het nieuwe en nog te ontwikkelen multifunctionele sportcomplex Hoornseveld.


Zwembad De Slag in Zaandam Zuid is verouderd en aan vervanging toe. In 2016 besloot het college om deze te vervangen en op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Het nieuwe zwembad krijgt een centrale plek op het sportcomplex Hoornseveld. Op dit sportcomplex komen vele sportaccommodaties en diverse voorzieningen.

 

Duurzaam en bereikbaar
Wethouder Sport, Gerard Slegers: "Zwembad De Slag krijgt een mooie, prominente plek op het nieuwe sportcomplex. Ik ben er erg trots op dat het zwembad de afmetingen krijgt van een eredivisiebad. Dit betekent dat we de verenigingen kunnen faciliteren in hun behoefte en dat er straks eredivisiewedstrijden kunnen worden georganiseerd met meer publiek. Daarnaast voldoet het bad straks aan alle klimaateisen en worden duurzame materialen gebruikt."

Het zwembad wordt aangesloten op het warmtenet. Alle gebouwen op het Hoornseveld worden gasloos en waar dit mogelijk is, wekken ze zelf energie op. Het klimaat verandert en de kans op extreme hitte en wateroverlast neemt toe. De openbare ruimte op en rondom het sportcomplex wordt zo ingericht dat water goed op te vangen is in het groen maar ook te bergen en af te voeren is. Om sportcomplex Hoornseveld goed bereikbaar te maken, komt er een aansluiting op de Prins Bernhardweg. Er komt ook een (auto/fiets)brug vanuit het Oostzijderpark over de Gouw naar het sportcomplex.

Ruimte voor (woningbouw)ontwikkeling
Door efficiënter met de beschikbare ruimte voor sportvoorzieningen om te gaan, komt er op andere plekken in Zaandam ruimte voor ontwikkeling, zoals op de huidige locatie van Sportpark Oostzijderveld (zo'n 320 woningen). Op de plek waar het huidige zwembad zit, in de Kleurenbuurt, komt extra ruimte vrij voor zo'n 130 woningen. Tegelijkertijd wordt een kwaliteitsslag gemaakt voor het Sportcomplex Hoornseveld. Daarmee past deze investering bij de groei van de stad en de ambities die Zaanstad onder andere met het beleidsprogramma MAAK.Zaanstad nastreeft. Het huidige Sportcomplex Hoornseveld zal veranderen in een nieuw, uitnodigend en multifunctioneel sportpark met verschillende verenigingen.